Contact us: sales.kuinsoft@gmail.com |+84 0988 245 028 (Mr.Chinh) 

Download Brochure - English | Brochure - Tiếng Việt

Screenshot(Hình ảnh)

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN

(DÀNH CHO TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TOÁN NHANH, TIN HỌC, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP)

 NHỮNG PHÂN HỆ CHÍNH

QUẢN LÝ NHẬP HỌC

 

Quản lý thông tin học viên

- Quản lý thông tin chung của học viên
- Quản lý thông tin của ứng viên tiềm năng, qua đó để có kế hoạch tư vấn, chăm sóc khách hàng
- Quản lý mối quan hệ của học viên như Cha, Mẹ, Anh, Em,.
- Liệt kê và theo dõi các quá trình của học viên như đã và đang học khóa học nào?, quá trình đóng học phí ra sao?, kết quả, bằng cấp, quá trình liên hệ và tư vấn của nhân viên tư vấn đối với học viên này.

Kiểm tra trình độ của học viên

- Lưu thông tin kiểm tra đầu vào của học viên
- Báo cáo theo dõi quá trình đăng ký học của học viên này sau khi kiểm tra trình độ Đăng ký học

Ghi danh học viên vào lớp

- Ghi danh học viên vào lớp

- Đăng ký học thử

- Đăng ký giữ chổ
- Đăng ký danh sách đợi khi chưa có khóa khai giảng
- Chuyển lớp
- Quản lý việc miễn giảm học phí cho học viên khi đăng ký

BÁN HÀNG VÀ TIẾP THỊ

Khách hàng tiềm năng

- Quản lý thong tin của khách hang
- Cho phép cập nhật danh sách hang loạt từ excel
- Phân loại khách hang tiềm năng
- Tìm kiếm thong tin khách hang theo nhiều tiêu chí

Quản lý nhân viên Tư vấn

- Quản lý thông tin nhân viên
- Ghi nhận và theo dõi quá trình tư vấn
- Thiết lập doanh số bán hàng theo số lượng, giá trị của từng nhân viên
- Quản lý và theo dõi doanh số bán hàng theo số lượng, giá trị và các hoạt động của nhân viên
- Tính thưởng theo doanh số của nhân viên

Quản lý danh sách các cuộc gọi

- Tạo danh sách các cuộc gọi cho tư vấn viên, có thể là Khách hang tiềm năng hoặc học viên
- Phân loại theo từng nhóm tư vấn
- Phân loại cuộc gọi theo chương trình tiếp thị (sales campaign)

Telesales/Telemarketing

- Ghi nhận các cuộc gọi hoặc thong tin cần lưu trữ cho việc tư vấn
- Thông tin học viên và khách hàng tiềm năng được phân loại và đưa ra nhiều tiêu chí
- Sử dụng danh sách gọi để tiến hành gọi và theo dõi.
- Các báo cáo phân tích theo nhiều tiêu chí khác nhau

Mục tiêu bán hang(Sales Target)

- Tạo sales target theo từng khoa/phòng ban
- Tạo sales target theo từng tư vấn viên
- Báo cáo thống kê và so sánh số liệu gữa actual & target

Thưởng cho tư vấn(Sales incentive)

- Tính tiền thưởng cho tư vấn viên dựa trên số liệu bán hang actual & target
- Tạo sales target theo từng tư vấn viên
- Đưa ra nhiều loại báo cáo khác nhau cho việc đối chiếu và kiểm soát.

Gởi email chăm sóc khách hang (Mass mailing)

- Gởi email hàng loại cho học viên (sinh nhật, quảng cáo, tăng học phí, chăm sóc khác hang,..)
- Dễ dàng tạo template và gởi email dựa trên các template
- Quản lý dễ dàng danh sách email để gởi cho khách hang
- Báo cáo thống kê và so sánh số liệu gữa actual & target.

Gởi SMS cho học viên(Send SMS)

- Kết nối đến modem GPRS để tiến hành gởi SMS cho khách hang - Tạo SMS từ các template và tiến hành gởi (Gởi thong báo số liên lạc, điểm, thông báo học phí, hủy lớp, thay đổi giờ học,...

TRỢ GIÚP TÀI CHÁNH

Thanh toán học phí

- Thanh toán học phí (tiền mặt/chuyển khoản)
- Quản lý việc mua bán và phát sách, ba lô, CD,..
- Quản lý việc đóng nhiều học phần
- Thu tiền gửi (tiền tạm ứng trước cho chương trình nào đó)
- Theo dõi công nợ phải thu

Hoàn trả học phí

- Quản lý việc hoàn trả học phí theo quy định của công ty

Quản lý bảo lưu học phí

- Quản lý việc bảo lưu học phí - Chuyển học phí cho người thân - Xử lý bảo lưu học phí trong quá trình chuyển đổi lớp, hủy lớp,..

Quản lý doanh thu

- Quản lý các khoản nợ học phí
- Quản lý thu nhập khác
- Quản lý doanh thu thực hiện
- Quản lý doanh thu chưa thực hiện
- Phân bổ doanh thu chưa thực hiện theo từng tháng
- Quản lý các khoản nợ phải thu của học viên, 
- Theo dõi nợ quá hạn, khó đòi,..

QUẢN LÝ HỌC VỤ

Thiết lập khóa học

- Thiết lập thông tin khóa học chuẩn cho các chương trình với tất cả mọi cấp độ, bao gồm thiết lập bằng cấp, bài test, nhắc nhở, cách tính điểm,..
- Các giáo trình

Quản lý phòng học

- Quản lý thông tin các phòng học
- Thiết lập định mức cho từng phòng
- Theo dõi lịch phòng
- Theo dõi và báo cáo hiệu suất của các phòng
-

Quản lý ca học

- Thiết lập ca học cho từng khóa, lớp học
- Theo dõi và báo cáo hiệu suất theo ca học
- Theo dõi lịch học theo từng ca

Quản lý ngày nghỉ

- Quản lý các ngày nghỉ lễ của quốc gia, của công ty

Quản lý lớp học

- Tạo lớp học
- Tạo lịch học, lịch thi, lịch kiểm tra, bài học
- Quản lý sự kiện theo từng lớp
- Quản lý việc thay đổi lịch học, hủy lớp, chuyển lớp

Quản lý các lớp học cho các doanh nghiệp

- Quản lý thông tin công ty
- Quản lý thông tin hợp đồng
- Quản lý thông tin thanh toánh
- Báo cáo doanh thu, doanh thu chưa thực hiện
- Theo dõi công nợ phải thu

Quản lý chuyên cần của học viên

- Ghi nhận thông tin học viên đi học, nghỉ học
- Báo cáo thống kê đánh giá

Quản lý kết quả thi, kiểm tra và bằng cấp

- Cập nhật kết quả thi, kiểm tra, bài tập về nhà
- Quản lý và đánh giá kết quả của học viên
- In bằng cấp
- Cấp phát bằng cấp

Khảo sát khách hàng

- Hệ thống khảo sát khách hàng cuối mỗi môn học
- Báo cáo thống kê, đánh giá dựa trên kết quả khảo sát

Chăm Sóc khách hàng

- Quản lý việc tư vấn, chăm sóc khách hàng, thông báo cho học viên,..
- Theo dõi, báo cáo thống kê về tiến trình của việc chăm sóc khách hàng.
- Báo cáo phân tích và đánh giá khách hàng tiềm năng.

QUẢN LÝ GIÁO VIÊN

- Quản lý thông tin giáo viên, trợ giảng
- Quản lý vào theo dõi các lớp học của từng giáo viên
- In ra lịch dạy của giáo viên
- Theo dõi quá trình giảng dạy, dự giờ, …
- Quản lý việc tham gia các khóa đào tạo nội bộ
- Tính lương cho giáo viên
- Quản lý hiểu quả công việc của giáo viên thông qua các KPI, qua phản hồi và kết quả khảo sát của học viên
- Chức năn hỗ trợ trong việc tìm kiếm thời gian thích hợp cho việc giảng dạy của từng giáo viên

 

QUẢN LÝ INVENTORY

Quản lý việc mua hàng

- Đơn đặt hàng
- Nhập hàng
- Trả hàng
- Các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng
- Quản lý nhà cung cấp
- Lên kế hoạch mua hàng (forecast) dựa trên số liệu của các lớp học
- Các báo cáo

Quản lý inventory

- Đơn đặt hàng
- Nhập hàng
- Xuất hàng
- Chuyển kho, cho phép quản lý nhiều kho
- Điều chỉnh
- Tồn kho
- Các báo cáo