Contact us: sales.kuinsoft@gmail.com |+84 0988 245 028 (Mr.Chinh) 

Download Brochure - English | Brochure - Tiếng Việt

Screenshot(Hình ảnh)

 

Làm sao để gởi SMS

Để có thể gởi được tin nhắn (SMS) bạn cần phải có:

 - 01 PC có cổng USB

- 01 GSM/GPRS Modem

- 01 Sim cho mạng Vina, Viettel, Mobile ..

- Sử dụng chức năng Send SMS của chương trình Kuinsoft để gởi

Hiện tại chương trình chỉ hổ trợ cho modem GPRS G2403R (giá tham khảo khoảng 1.6tr), chương trình đang thử nghiệm trên một số modem khác.